วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ถ้าหากทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?


ถ้าหากทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?

ทำสูญหายในประเทศ
1.    ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
2.    นำใบรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจ  ไปยื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่  โดยยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

ทำสูญหายในต่างประเทศ
1.    ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น
2.    นำใบรับแจ้งความดังกล่าว พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน  ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่  หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว  เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
ถ้าหากทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?
     ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่เก็บไว้แยกกัน  และควรมีที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน เก็บไว้ติดต่อในคราวฉุกเฉินด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น