วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เตรียมตัวเมื่อไปเที่ยวเกาหลี

เตรียมตัวเมื่อไปเที่ยวเกาหลี
      ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประเทศที่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงนี้คือ สาธารณรัฐเกาหลี  หรือที่เรียกกันติดปากว่า เกาหลีใต้ และ เกาหลี (ไม่มีใต้) ประเทศซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม และภูมิอากาศหนาวเหมาะกับการเดินทางไปพักผ่อน  วันนี้จึงขอนำเรื่องการเตรียมตัวไปเที่ยวเกาหลีมาฝากกัน โดยสามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้


เตรียมตัวเมื่อไปเที่ยวเกาหลี
     1.ก่อนวันเดินทาง  คุณควรตรวจเชคพาสปอร์ตของคุณว่ามีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน  ซึ่งพาสปอร์ตไทยนั้นสามารถอยู่ในเกาหลีได้ 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

     2.แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางให้พร้อม และไม่ควรแลกมากจนเกินไป นอกจากจะทำให้คุณใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองแล้ว คุณอาจเผลอทำสูญหายได้

     3.หากคุณมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้ ควรแจ้งให้ผู้ดูแลคณะทัวร์ทราบล่วงหน้า

     4.ระหว่างการเดินทาง กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อและใส่กุญแจให้เรียบร้อย เอกสารสำคัญ กล้องถ่ายภาพ และกระเป๋าสตางค์ควรนำติดตัวอยู่เสมอ

     5.คุณควรเตรียมเอกสาร เช่น บัตรพนักงาน  นามบัตร บัตรนักศึกษา หรือหลักฐานว่าคุณมีงานทำมั่นคงอยู่ในเมืองไทยติดตัวไปด้วย เผื่อเวลามีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

     6.เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าในประเทศไทย 2 ชั่วโมง

     7.เกาหลีมี 4 ฤดู ซึ่งคุณควรสอบถาม หรือหาข้อมูลก่อนออกเดินทาง โดยปกติแล้วสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
     ฤดูใบไม้ผลิ  ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
     ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิ 23-33 องศาเซลเซียส
     ฤดูใบไม้ล่วง ระหว่างเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน  อุณหภูมิ  15-25 องศาเซลเซียส
     ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคม อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส

     8.กระเป๋าของคุณไม่ควรมีน้ำหนักมากจนเกินไป เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีบริการยกกระเป๋าให้

     9.การชาร์จอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค สามารถชาร์จได้โดยทั่วไปกระแสไฟฟ้า 110 และ 220 โวลต์ เท่ากับบ้านเรา

     10.อาหารโดยทั่วไปในเกาหลีมักมีรสจืด หากคุณเป็นคนที่ชอบรับประทานรสจัด ควรหาเครื่องปรุงรสเพิ่มติดไปด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น